SCANDI ROLL tilbyr alle typer av guirlanderuller, standard og kundespesifikke.

Guirlanderuller kan ikke kun anvendes i stedet for bærestasjoner på den øverste del av transportøren (fremløps ruller), men også på den nederste del av transportøren (returruller), for å støtte returbåndet. Denne transportrulle anvendes ofte på båndtransportører med stor båndbredde.

Noen av de åpenlyse fordelene ved å anvende guirlanderuller er:

  • Hurtig å montere
  • Enkel adgang til vedlikeholdelse
  • Bedre materialefordeling på båndet
  • Minimal bånd stress ved høyere hastigheter under drift

På båndtransportører med guirlanderuller benytter man normalt også chokruller i pålessings området.