SCANDI ROLL tilbyr returruller i alle varianter, som alminnelige stålrulle, med belegning eller bekledt med gummiring. Gummiring kan monteres med eller uten avstandsstykker og låsering avhengig av applikasjonen.

Vi tilbyr som standard gummiring i følgende diameter:

 • Ø89
 • Ø108
 • Ø120
 • Ø133
 • Ø150
 • Ø180
 • Ø193
 • Ø200
 • Ø210
 • Ø245
 • Ø275

Disse ruller produseres med gummiring og brukes på retursiden av båndtransportører.

De monterte gummiringene hjelper med å fjerne overskytende materiale der etter avlesning stadig sitter fast på oversiden av båndet. I tillegg, nedsetter gummiringene risikoen for hurtig slitasje av stålrullen og er med på å forlenge levetiden på rullen, og med mulighet for å skifte ut gummiringene, etter hvert n som de nedslites.