Vi kan tilbyde enhver form for elevatortromle i høy kvalitet som passer inn i den aktuelle installasjon, enten i våres standardprogram eller etter spesifikk tegning.

Elevatortromlene blir brukt til at unngå at materialer blir klemt fast samt til å unngå at materialer sitter fast på tromlen, og dermed minimerer elevatortromler risikoen for at båndet skades.

Materiale splid transporteres vekk av standstål og en åpen disk, i stedet for et lukket rør.

Ved hjelp av den innvendig skråstilte skive, blir spildmateriale automatisk skubbet ut til siden.

Layout og design av drivtromler avhenger av de ytre omstendigheter ved transportøren, f.eks:

  • Båndbredde
  • Materialtype
  • Mengde
  • Båndhastighet

Vi produserer elevatortromler etter en spesifikk tegning eller evaluering av kundens aktuelle behov.