Våre standard vendetromler er med:

  •  Klembøsning
  •  Aksler

De er med større diameter inne i tromlen, for at forsterke konstruksjonen og minimere risikoen for avbøyning.

Vi kan levere vendetromler med innvendige eller utvendige kulelagre. Vi leverer sylindrisk eller med kroningen samt belegning efter kundes valg.

Vendetromler kjennetegnes ved en rekke forskjellige spesifikke typer av design, avpasset nøye etter den applikasjonen de skal anvendes i, samt hvilket formål de installeres med.

For eksempel:

  • Vendetromler
  • Returtromler
  • Snubtromler
  • Reverserbare tromler

Vi produserer disse tromler med:

  • Innvendige kulelagre (hvor tromlen roterer og akselen står stille)
  • Utvendige kulelagre (hvor akselen roterer sammen med tromlen)

Vi kan tilbyde vendetromler med innvendige kulelagre med en rekke forskjellige tetningstyper utenpå kulelageret:

  • UCFC og RVFW (med R3 tetning)
  • Selv-alignment kulelagre av typen 222