Vi tilbyr en rekke forskjellige Snubruller:

  •  Med belegning
  •  Uten belegning

Snubruller (snub tromler) kan betraktes som en spesiell type av:

  • Avbøyningstromler
  • Avbøyningsruller

Layout og design av snubruller avhenger av de ytre omstendigheter ved transportøren, f.eks. båndbredde, materialtype og -mengde, båndhastighet m.v.

Vi produserer snubruller som er tilpasset dit anlegg og vil glede os til å yte vår beste service og rådgivning med bakgrunn i våres mangeårige erfaring.