Akkumulerings- og bremseruller leveres etter en grundig gjennomgang av funksjonen i installasjonen, idet der er mange faktorer som spiller inn i design og produksjon av en velfungerende akkumulerings- eller bremserulle.

Akkumulleringsruller blir til tider også kaldt friksjonsruller.

Disse transportrullene blir normalt brukt i UNIT Handling transportører og er ofte anvendt til å redusere kraften hvormed en pall eller en kasse lander i bufferzonen på transportanlegget.

Vi produserer kundetilpassede akkumuleringsruller og vil med glede rådgive deg om din løsning, på bakgrunn av vår mangeårige erfaring.

Layout og den tekniske løsning vil avhenge av de respektive variabler i løsningen og i applikasjonen.